Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος ) 

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας) 

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

e-mail: poseepea@yahoo.gr  

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr  

Α.Π.:49 

Ημερομηνία: Αθήνα, 02/06/2024 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α 

Κοινοποίηση: 

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ


Θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα 03.06.2024 μέχρι και την Τετάρτη 10.07.2024 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Η απάντηση της Υπουργού Εργασίας για την άνιση μεταχείριση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ως προς τις άδειες

 https://poseepea.blogspot.com/2024/05/blog-post_28.html

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία για κάλεσμα μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για επιτηρητές και την άμεση αντικατάστασή τους από εκπαιδευτικούς

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ          ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr


Α.Π.: 43

Αθήνα, 25.05.2024

Προς:

Την Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.Α κα. Ζέττα Μακρή

Τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κ. Μπουσδούνη Ιωάννη

Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη) Κοιν :

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ


Θέμα: Διαμαρτυρία για κάλεσμα μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για επιτηρητές και την άμεση αντικατάσταση τους από εκπαιδευτικούς .

Με έκπληξη μας κατήγγειλαν μέλη μας πως τους ειδοποίησαν για να συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ως επιτηρητές.

Θέλουμε να κάνουμε υπενθυμίσουμε ότι με το Αρ.Πρωτ.Φ251/34343/Α5/03-04- 2024/ΥΠΑΙΘΑ όπου ορίζει ποιοι μπορούν να είναι επιτηρητές αναφέρει : 1. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και 26 της Φ.251/25089/Α5 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) ΥΑ, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ.Ε ή σε περίπτωση κωλύματος, του νόμιμου αναπληρωτή του, ως Προέδρου της ΕΕΔΔΕ, επιτηρητές ορίζονται καθηγητές Δ.Ε. (κατά προτίμηση Γυμνασίου) δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης με τις εξής προϋποθέσεις :

1. Οι οριζόμενοι επιτηρητές/τριες επιτηρούν σε Εξεταστικά Κέντρα διαφορετικά από εκείνα στα οποία εξετάζονται υποψήφιοι που ήταν μαθητές τους το τρέχον έτος. 2. Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές μόνο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην εγκύκλιο δεν αναφέρει πουθενά για τον ορισμό μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για επιτηρητές.

Θα πρέπει άμεσα να εξαιρεθούν τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που έχουν οριστεί από τις Δ.Δ.Ε. και να αντικατασταθούν με καθηγητές όπως αναφέρει η εγκύκλιος.

 


ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )  (Σερ...