Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος ) 

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας) 

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

e-mail: poseepea@yahoo.gr  

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr  

Α.Π.:49 

Ημερομηνία: Αθήνα, 02/06/2024 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α 

Κοινοποίηση: 

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ


Θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα 03.06.2024 μέχρι και την Τετάρτη 10.07.2024 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Η απάντηση της Υπουργού Εργασίας για την άνιση μεταχείριση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ως προς τις άδειες

 https://poseepea.blogspot.com/2024/05/blog-post_28.html

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία για κάλεσμα μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για επιτηρητές και την άμεση αντικατάστασή τους από εκπαιδευτικούς

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ          ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr


Α.Π.: 43

Αθήνα, 25.05.2024

Προς:

Την Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.Α κα. Ζέττα Μακρή

Τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κ. Μπουσδούνη Ιωάννη

Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη) Κοιν :

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ


Θέμα: Διαμαρτυρία για κάλεσμα μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για επιτηρητές και την άμεση αντικατάσταση τους από εκπαιδευτικούς .

Με έκπληξη μας κατήγγειλαν μέλη μας πως τους ειδοποίησαν για να συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ως επιτηρητές.

Θέλουμε να κάνουμε υπενθυμίσουμε ότι με το Αρ.Πρωτ.Φ251/34343/Α5/03-04- 2024/ΥΠΑΙΘΑ όπου ορίζει ποιοι μπορούν να είναι επιτηρητές αναφέρει : 1. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και 26 της Φ.251/25089/Α5 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) ΥΑ, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ.Ε ή σε περίπτωση κωλύματος, του νόμιμου αναπληρωτή του, ως Προέδρου της ΕΕΔΔΕ, επιτηρητές ορίζονται καθηγητές Δ.Ε. (κατά προτίμηση Γυμνασίου) δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης με τις εξής προϋποθέσεις :

1. Οι οριζόμενοι επιτηρητές/τριες επιτηρούν σε Εξεταστικά Κέντρα διαφορετικά από εκείνα στα οποία εξετάζονται υποψήφιοι που ήταν μαθητές τους το τρέχον έτος. 2. Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές μόνο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην εγκύκλιο δεν αναφέρει πουθενά για τον ορισμό μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για επιτηρητές.

Θα πρέπει άμεσα να εξαιρεθούν τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που έχουν οριστεί από τις Δ.Δ.Ε. και να αντικατασταθούν με καθηγητές όπως αναφέρει η εγκύκλιος.

 


Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη νέας απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης - Νέα Δήλωση

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος ) 

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας) 

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

e-mail: poseepea@yahoo.gr 

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr 

Α.Π.: 42 

Αθήνα, 21.05.2024 

Προς: 

Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ  

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ


Θέμα: Κήρυξη νέας Απεργίας- Αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης- Νέα Δήλωση  

Μετά από απόφαση της Ολομέλειας των Πρόεδρων που πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή  19 Μαΐου 2024, το Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε σήμερα 21/05/2024 νέο εξώδικο  απεργίας αποχής από την ατομική αξιολόγηση του ΕΕΠ και ΕΒΠ. 

Για να συμμετέχουμε στην νέα απεργία αποχή υπογράφουμε την σχετική δήλωση  (ακολουθεί στο τέλος του εγγράφου) και την καταθέτουμε στο πρωτόκολλο του σχολείου. 

Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ και οι προκηρυγμένες στάσεις εργασίας από τη  ΠΟΣΕΕΠΕΑ. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ μέλη των συλλόγων διδασκόντων και  όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στη διαδικασία της  αξιολόγησης («αξιολογητές» και «αξιολογούμενους») να δηλώσουν τη συμμετοχή  τους στην απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  

Υπογράφουμε το έντυπο – δήλωση για την συμμετοχή μας στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση και το πρωτοκολλούμε στο/στα σχολείο/σχολεία ή  ΚΕΔΑΣΥ που εργαζόμαστε. Η απεργία- αποχή είναι νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη  ενέργεια αρκεί να πρωτοκολλείται στο σχολείο. Η αποχή των εκπαιδευτικών-μελών ΕΕΠ ΕΒΠ από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως  αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια και συνιστά απολύτως νόμιμη, 

συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή  απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.  Δεν κανονίζουμε κανένα ραντεβού με τον/την αξιολογητή/ αξιολογήτρια, ούτε  και ανεβάζουμε στοιχεία μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 


Προχωράμε σε 3ωρη στάση εργασίας, -αν χρειαστεί-, για τη μη συμμετοχή σε  ραντεβού αξιολόγησης. Συμμετέχουμε όλοι στις στάσεις εργασίας προκειμένου να  είναι καλυμμένοι όλοι/όλες οι συνάδελφοι από κάθε διαδικασία της ατομικής  αξιολόγησης που προβλέπεται εντός διδακτικού ωραρίου. 

Υλοποιούμε την απόφαση για στάση εργασίας όταν ο αξιολογητής ορίσει τις  παρακολουθήσεις. 

Επικοινωνούμε με τους τοπικούς ΣΕΕΠΕΑ για τη συμμετοχή μας στην απεργία αποχή για να είναι ενήμεροι και για υποστήριξη των συναδέλφων. 

 Η απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους  συναδέλφους από όλα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική  αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της  Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης. 

Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της Αξιολόγησης!
ΔΗΛΩΣΗ 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει  προκηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ από τις 21.5.2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται  με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 και  ρυθμίστηκαν περαιτέρω με την ΥΑ 9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων  σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού  Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία  διενέργειάς της» (Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023), καθώς και των διατάξεων των  εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με  όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις  με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης  αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.) 

  ΕΕΠ - ΕΒΠ


Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Κείμενο συμπαράστασης στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης του Φ.Σ του ΤΜΣΠΣ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α.)

Γεωργίου Παπανδρέου 1, Τ.Κ.: 84100, Ερμούπολη, Σύρος

seepeana@gmail.com   Ως εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, στεκόμαστε δίπλα στο φοιτητικό κίνημα και αντιμαχόμαστε  από κοινού, την προσπάθεια εξολόθρευσης του Παλαιστινιακού  λαού.

   Αρνούμαστε να κλείσουμε τα μάτια και να μείνουμε αμέτοχοι μπροστά σε αυτό το έγκλημα που συντελείται και που έχει φέρει το θάνατο σε πάνω από 35.000 ανθρώπους της Παλαιστίνης, σχεδόν 80.000 τραυματίες  και το λαό της  εκδιωγμένο και σε συνθήκες υποσιτισμού.

   Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Νοτίου Αιγαίου δηλώνει τη συμπαράστασή του και στηρίζει την πρωτοβουλία αλληλεγγύης του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  του Πανεπιστημίου Αιγαίου απέναντι στη γενοκτονία της Παλαιστίνης από το Ισραηλινό κράτος.

   Το έγκλημα αυτό είναι έγκλημα απέναντι στην ανθρωπότητα και δεν πρέπει να αφήσουμε να ξανασυμβεί.

   Στο "δίκαιο" του ισχυρού δεν μπορεί  κανείς να διαπραγματευεται.

   Στεκόμαστε δίπλα στο δίκιο του Παλαιστινιακού λαού που διώκεται και που διεκδικεί  το δικαίωμα του να έχει πατρίδα.

   Αυτό το δίκιο θα νικήσει τη βαρβαρότητα!


Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

 Νοτίου Αιγαίου


ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία της 21ης Μαϊου

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος ) 

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας) 

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

e-mail: poseepea@yahoo.gr  

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr  

Α.Π.:41 

Ημερομηνία: Αθήνα, 18/05/2024 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α 

Κοινοποίηση: 

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ


Θέμα: «Κάλεσμα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συμμετοχή στην απεργία στις 21 ΜΑΪΟΥ» 

 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ! 

Στις 21 Μαΐου απεργούμε για αυξήσεις στους μισθούς, για Συλλογικές Συμβάσεις  Εργασίας, για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, για ζωή με δικαιώματα και  αξιοπρέπεια. 

Απεργούμε ενάντια στην ακρίβεια που εξανεμίζει τον μειωμένο μισθό μας κατά 40%  συγκριτικά με το 2009, εξαιτίας των μνημονίων και των περικοπών που εφάρμοσαν  διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. 

Απαιτούμε- διεκδικούμε : 

Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας.  

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.  

Να προσμετρηθεί στη μισθολογική εξέλιξη η διετία 2016 – 2017 που έχει  «παγώσει».  

Κατάργηση του χαρατσιού της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την  καταπολέμηση της ανεργίας».  

Αύξηση και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και άμεση χορήγησή του. Επαναφορά του επιδόματος Ειδικής Αγωγής 

Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.  Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. 

Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ 

Εξίσωση αδειών αναπληρωτών με των μόνιμών  

Καλούμε όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να συμμετέχουν στην 24ωρη Απεργία που  έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ στις 21 Μαΐου 2024 και να συμμετέχουν στις κατά  τόπους κινητοποιήσεις. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ!


Κυριακή 12 Μαΐου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

Α.Π.:38

Ημερομηνία: Αθήνα, 11/05/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ


Θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα 13.05.2024 μέχρι και την Παρασκευή 31.05.2024 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )  (Σερ...