Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α.

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 συνήλθε με διαδικτυακή συνεδρίαση το νέο Δ.Σ. που προήλθε
από τις εκλογές της 27ης Μαΐου 2023, με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. 
Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν τα εκλεγμένα τακτικά μέλη: 
Αγγελική Τζάλλα, Κωνσταντίνα Δεμένικα, Δέσποινα Ματσίκα, Μερόπη Κοπανάκη, Μαριζήνα Ζακαίου, Νίκος Σουγλέρης και Ελισάβετ Μάκαρη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 27ης Μαΐου 2023.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) (Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος ) ...