Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση της αιρετής συναδέλφου στο ΠΥΣΕΕΠ Ν.Αιγαίου Φωτεινής Ζαγγάτση

Άλλο ένα κρίσιμο συμβούλιο του ΠΥΣΕΕΠ Ν. Αιγαίου ολοκληρώθηκε. Θα ήθελα να ευχηθώ στους συναδέλφους αναπληρωτές συγχαρητήρια για την τοποθέτησή τους, καλές εργασίες και δημιουργικές συνεργασίες.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μέλη του συμβουλίου με τους οποίους για άλλη μία φορά είχα άριστη συνεργασία.

Η Αιρετή Φωτεινή Ζαγγάτση

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

Οι αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ/ΕΒΠ στη Διαύγεια.

Οι σημερινές αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ/ΕΒΠ της Α' φάσης για το Ν.Αιγαίο όπως δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια.


Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18 της πράξης MIS 5009803», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

«Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τις αιρετές του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, Φωτεινή Ζαγγάτση και Αγγελική Τζάλλα, έγιναν σήμερα οι τοποθετήσεις των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων (29 τοποθετήσεις) και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών (27 τοποθετήσεις).
Ολοκληρώθηκε έτσι η α’ φάση προσλήψεων ΕΕΠ και ΕΒΠ. Να σημειωθεί ότι καλύφθηκαν όλες οι θέσεις του σχεδιασμού της α’ φάσης για όλες τις ειδικότητες. Αυτό δεν είναι αυτονόητο στο Νότιο Αιγαίο, καθώς, σε προηγούμενα έτη, έχει χρειαστεί να αναζητηθούν αναπληρωτές από άλλες ΠΔΕ, κάτι που συνεπάγεται πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη στελέχωση κάποιων δομών ΕΑΕ στα νησιά της περιφέρειας.
Η τοποθέτηση των ειδικοτήτων μας τόσο νωρίς και σε ένα ποσοστό επί των συνολικών προσλήψεων που επιτρέπει να μην σημειώνονται μεγάλες αδικίες στους αξιολογικούς πίνακες είναι αναμφίβολα θετικά δεδομένα.
Από την άλλη μεριά ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στις ΣΜΕΑΕ του Νότιου Αιγαίου και από τις ΕΔΕΑΥ μπορούν να λειτουργήσουν μόνο οι 9 σε αυτή τη φάση.
Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα χρειάζεται να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους μας, ώστε να αναζητήσουμε ρεαλιστικούς τρόπους, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των πιστώσεων που θα διατεθούν στην περιφέρειά μας σε επόμενες φάσεις.


Η συντονιστική ομάδα
Κώστας Γεροδιάκομος
Κωνσταντίνα Δεμένικα
Πόπη Κοντοφάκα
Άννα Λαφτσή

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τις αιρετές του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, Φωτεινή Ζαγγάτση και Αγγελική Τζάλλα, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι τοποθετήσεις των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών (8 τοποθετήσεις), ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών (3 τοποθετήσεις), ΠΕ29 Εργοθεραπευτών (3 τοποθετήσεις), ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών (10 τοποθετήσεις) και ΕΒΠ (22 τοποθετήσεις).
Αύριο Παρασκευή 8/9 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της α' φάσης των προσλήψεων με την τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Σε προηγούμενη ανάρτησή μας μπορείτε να δείτε τα κενά για τις ειδικότητες αυτές. 

Η συντονιστική ομάδα
Κώστας Γεροδιάκομος
Κωνσταντίνα Δεμένικα
Πόπη Κοντοφάκα
Άννα Λαφτσή

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου διατέθηκε στην Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου το 90% των πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Προκειμένου να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί έγκαιρα η πρώτη αυτή φάση των τοποθετήσεων το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου με θέμα την κατανομή των 102 πιστώσεων που έχουν διατεθεί στο Νότιο Αιγαίο.
Την ίδια μέρα θα ανακοινωθούν από την Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου τα κενά.
Την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών.
Σε προηγούμενες αναρτήσεις μπορείτε να βρείτε το σύνολο των περσινών τοποθετήσεων καθώς και συγκριτικά δεδομένα που αφορούν την φετινή α΄φάση.

Η συντονιστική ομάδα για την ίδρυση του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α
Κώστας Γεροδιάκομος
Κωνσταντίνα Δεμένικα
Πόπη Κοντοφάκα
Άννα Λαφτσή

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Την Παρασκευή 1/9 έφθασε στις ΠΔΕ σε όλη την Ελλάδα ένα μέρος των πιστώσεων της α’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ και έχουν ήδη ανακοινωθεί τα αριθμητικά δεδομένα ανά περιφερειακή διεύθυνση. Αναμένεται να διατεθούν και οι υπόλοιπες πιστώσεις τη Δευτέρα 4/9.


Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στο Νότιο Αιγαίο αντιστοιχούν 102 συνολικά πιστώσεις στην α’ φάση στο 90% έναντι 116 πιστώσεων που διατέθηκαν πέρυσι σε όλες τις φάσεις, στο 100%.

Αυτό είναι ένα συνολικό δεδομένο. Η επιμέρους σύγκριση ανά ενότητα τοποθετήσεων (ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ, ΕΕΠ σε ΕΔΕΑΥ, ΕΒΠ στη Γενική Αγωγή και Σχολικοί Νοσηλευτές στη Γενική Αγωγή) δίνει μια σαφώς πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις διαφορές σε σχέση με πέρυσι.
Για το 2016-17 ο συγκριτικός πίνακας περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις σε όλες τις φάσεις στο 100% ενώ για το 2017-18 τις διαθέσιμες πιστώσεις για όλες τις κατηγορίες στην α’ φάση και στο 90%.


Σημειώνεται διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή σχολική χρονιά με αξιοσημείωτα δεδομένα τα εξής:
  • Υπάρχουν 7 λιγότερες πιστώσεις για ΕΕΠ στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα, λόγω του ότι έχουν ιδρυθεί επιπλέον δύο νέες σχολικές μονάδες στο Νότιο Αιγαίο.
  • Υπάρχουν 2 πιστώσεις λιγότερες για ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ.
  • Υπάρχουν 8 πιστώσεις λιγότερες για ΕΔΕΑΥ κι αυτό σημαίνει ότι με αυτά τα δεδομένα θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση 4 ΕΔΕΑΥ λιγότερες στο Νότιο Αιγαίο σε σχέση με πέρυσι. Να σημειωθεί ότι πέρυσι καλύφθηκαν με προσωπικό και λειτούργησαν 13 από τις 16 ιδρυμένες ΕΔΕΑΥ.
  • Οι πιστώσεις για τα ΚΕΔΔΥ είναι κατά μια περισσότερες σε σχέση με πέρυσι.


Η συντονιστική ομάδα για την ίδρυση του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α.
Κώστας Γεροδιάκομος
Κωνσταντίνα Δεμένικα
Πόπη Κοντοφάκα
Άννα Λαφτσή

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη νέας απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης - Νέα Δήλωση

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )  (Σερ...