Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr Α.Π.:68 Ημερομηνία: Αθήνα , 09.11.2023

ΠΡΟΣ:

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- Π.Δ.Ε, Δ.Δ.Ε, Δ.Π.Ε.

Κοινοποίηση :

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

 


Θέμα : « Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ »

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ.

Δεχόμαστε καθημερινά καταγγελίες από συναδέλφους για την καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, παρακάτω σας παραθέτουμε την υπουργική απόφαση που καθορίζει το εβδομαδιαίο ωράριο του ΕΕΠ και ΕΒΠ .

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 66079/Δ3/2018 , ΦΕΚ 1585/Β/8-5- 2018 «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.»

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής:

1) Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), 25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας

23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας

22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας

21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τριάντα (30) ώρες.

Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες.

Όλο το προσωπικό των ανωτέρω κλάδων παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού, η καταχώρηση - ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του

εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες υποστηρικτικού έργου για τους κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες υποστηρικτικού έργου για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.

Η με αριθμ. πρωτ. 28915/Γ6/12-3-2007 υπουργική απόφαση (B΄ 449) παύει να ισχύει.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλες τις διευθύνσεις και όλους τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα σε κάθε σχολείο που εργάζονται .

Στο πρόγραμμα πρέπει να φαίνονται οι ώρες υποστήριξης και το κενό τους , για το ΕΕΠ οι ώρες είναι 25 ή λιγότερες εάν υπάρχει μείωση ωραρίου . Επίσης για το ΕΒΠ οι ώρες υποστήριξης είναι 30 και το διάλειμμα που δικαιούνται και πρέπει να αναγράφεται στο πρόγραμμα τους είναι 15 λεπτών

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει όπως όλα τα προγράμματα να είναι υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή του σχολείου, από τον εργαζόμενο ΕΕΠ-ΕΒΠ και να έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση .

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση των μελών του ΣΕΕΠΕΑ ΝΑ σε διαδικτυακή συνάντηση

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α.)

Γεωργίου Παπανδρέου 1, Τ.Κ.: 84100, Ερμούπολη, Σύρος

seepeana@gmail.com
Σύρος, 05/11/2023

Αρ. Πρωτ.: 31Προς:

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠΚάλεσμα των μελών του ΣΕΕΠΕΑ Νοτίου Αιγαίου σε Διαδικτυακή Συνάντηση


Ο Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου καλεί τα μέλη του σε διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, 19:00 με 21:00 με θέμα την “Ατομική και Ενδοσχολική Αξιολόγηση”. Ακόμη, θα επιχειρηθεί και μια καταγραφή θεμάτων που απασχολούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Νότιο Αιγαίο. Στη συνάντηση αυτή θα παραβρεθούν και εκπρόσωποι της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.


Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα ZOOM. Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν καλούνται να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:


https://us02web.zoom.us/j/81881368663?pwd=TEVQRitYNkZmMFhzRGlZV3NPNGhldz09&fbclid=IwAR3CtYrULuG2PBt2tWyGFS13vgL_HT23Lab5nvDCcgGUp_mTynE5YIW3j3M#successΤο Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Ν.Α.

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση του ΣΕΕΠΕΑ Ν.Α. σε εκδήλωση για τον Παλαιστινιακό λαό

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης σωματείων των νησιών μας στον Παλαιστινιακό λαό σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνεται το  Σάββατο 4 Νοέμβρη, στην αίθουσα Παναγούλη στο Πνευματικό Κέντρο, στις 18.00, η οποία θα περιλαμβάνει την προβολή της ταινίας- ντοκιμαντέρ: “The Wanted 18”, που προβλήθηκε στο φετινό φεστιβάλ παλαιστινιακού κινηματογράφου στην Αθήνα. Την ταινία θα προλογίσει η Carol Sansour, διοργανώτρια του φεστιβάλ. Επίσης θα γίνει συζήτηση για τις δραματικές εξελίξεις στη Παλαιστίνη, καθώς το κράτος του Ισραήλ αιματοκυλά για ακόμη μια φορά τον Παλαιστινιακό λαό, χτυπώντας με όλα τα μέσα τη Λωρίδα της Γάζας.

Την εκδήλωση διοργανώνουν:

  • Σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων ν. Κυκλάδων

  • Σύλλογος εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

  • Σύλλογος διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημίου Αιγαίου

  • Σύλλογος ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής Νοτίου Αιγαίου


Δυο λόγια για ταινία:

“The Wanted 18”, 2014

Ταινία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Διάρκεια: 75λ

Σκηνοθεσία: Amer Shomali Παραγωγή: Καναδάς, Παλαιστίνη


Στα τέλη της δεκαετίας του 80, κατά την πρώτη Ιντιφάντα, κάτοικοι της Bayt Sahour, μια μικρής πόλης ανατολικά της Βηθλεέμ αγόρασαν 18 αγελάδες από ένα κιμπούτς με στόχο να αποκτήσουν ανεξαρτησία από τη μονοπωλιακή τακτική των ισραηλινών. Το μποϊκοτάζ των ισραηλινών προϊόντων από τις παλαιστινιακές κοινότητες και η προσπάθεια τους για διατροφική ανεξαρτησία κατέστησε αυτή τη μικρή φάρμα με τις 18 αγελάδες απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ. Οι κάτοικοι της Bayt Sahour τις έκρυψαν και «ανάγκασαν» τις Ισραηλινές αρχές να εξαπολύσουν επιδρομές προς αναζήτηση των «επικίνδυνων» αγελάδων.

Η ταινία «The Wanted 18» είναι ένα ευρηματικό παλαιστινιακό-καναδικό ντοκιμαντέρ που ξεδιπλώνει αυτήν την ιστορία μέσα από τις συνεντεύξεις των ανθρώπων που την έζησαν από κοντά και συμμετείχαν ο καθένας και η καθεμιά με τον τρόπο τους στην πρώτη Ιντιφάντα. Το ντοκιμαντέρ  συνδυάζει τεχνικές κόμικ book, stop motion, animation, puppet – Claymation, αρχειακού υλικού και σκηνοθετημένων αναπαραστάσεων και προσεγγίζει την ιστορία των καταζητούμενων 18 αγελάδων με καυστικό χιούμορ, ίδιον των αφηγητών της.


ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη νέας απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης - Νέα Δήλωση

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )  (Σερ...