Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Απεργία αποχή από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης - Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος ) 

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας) 

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

e-mail: poseepea@yahoo.gr 

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr 

Α.Π.: 53 

Αθήνα, 31/10/2023 

Προς: 

Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ  

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ  

Θέμα: Απεργία αποχή από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης - Κήρυξη 3ωρων  στάσεων εργασίας 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Η νέα εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης  εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024» έρχεται να κάνει  ξεκάθαρη τη συνέχιση του σχεδίου της κυβέρνησης απαξίωσης του δημόσιου σχολείου με  την επιχείρηση υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στηριγμένης  και στη διαδικασία της «εσωτερικής κι εξωτερικής αξιολόγησης» των σχολικών μονάδων  μέσα σ ‘ένα κλίμα τρομοκρατίας και αυταρχισμού.  

Σε αυτό το πλαίσιο η συνέχιση της προσπάθειας επιβολής της αντιεπιστημονικής – αντιεκπαιδευτικής «αξιολόγησης» των νόμων 4692/20 και 4823/21 δεν μπορεί να  συνεχιστεί. Συνεχίζουμε την απεργία – αποχή, όπως αποφασίστηκε και στην ετήσια  γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. που πραγματοποιήθηκε στις  08/07/2023.  

Για την ατομική αξιολόγηση, είναι σε ισχύ η απεργία – αποχή που κήρυξε η  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. από τις 16/02/2023. Με βάση αυτό, βρίσκονται σε ισχύ οι δηλώσεις  συμμετοχής στην απεργία-αποχή που έχουν υπογραφεί από την προηγούμενη χρονιά. Σε  νέες δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή και πρωτοκόλλησή τους, χρειάζεται να  προχωρήσουν μόνο όσες/όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν υπογράψει την περσινή σχολική  χρονιά και όσες/όσοι άλλαξαν σχολείο λόγω μετάθεσης, απόσπασης ή νέας τοποθέτησης  αναπληρωτών.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του  προγράμματος των σχολικών μονάδων από την Τετάρτη 01/11/2023 μέχρι και την  Πέμπτη 30/11/2023 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το  ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της  υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση  ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς  της». 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ μέλη των συλλόγων διδασκόντων και  όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στη διαδικασία της  αξιολόγησης («αξιολογητές» και «αξιολογούμενους») να δηλώσουμε τη συμμετοχή  μας στην απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  

Υπογράφουμε το έντυπο – δήλωση για την συμμετοχή μας στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση και το πρωτοκολλούμε στο/στα σχολείο/σχολεία ή  ΚΕΔΑΣΥ που εργαζόμαστε. Η απεργία- αποχή είναι νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη  ενέργεια αρκεί να πρωτοκολλείται στο σχολείο. Η αποχή των εκπαιδευτικών-μελών ΕΕΠ ΕΒΠ από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως  αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια και συνιστά απολύτως νόμιμη,  συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή  απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.  

Δεν κανονίζουμε κανένα ραντεβού με τον/την αξιολογητή/ αξιολογήτρια, ούτε  και ανεβάζουμε στοιχεία μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Προχωράμε σε 3ωρη στάση εργασίας, -αν χρειαστεί-, για τη μη συμμετοχή σε  ραντεβού αξιολόγησης. Συμμετέχουμε όλοι στις στάσεις εργασίας προκειμένου να  είναι καλυμμένοι όλοι/όλες οι συνάδελφοι από κάθε διαδικασία της ατομικής  αξιολόγησης που προβλέπεται εντός διδακτικού ωραρίου. 

Υλοποιούμε την απόφαση για στάση εργασίας όταν ο αξιολογητής ορίσει τις  παρακολουθήσεις. 

Επικοινωνούμε με τους τοπικούς ΣΕΕΠΕΑ για τη συμμετοχή μας στην απεργία αποχή για να είναι ενήμεροι και για υποστήριξη των συναδέλφων. 

 Η απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους  συναδέλφους από όλα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική  αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της  Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης. 

Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της Αξιολόγησης, ενάντια στην υποβάθμιση  του δημόσιου σχολείου και κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών  μονάδων! 


ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Πρόσκληση προς μέλη ΕΒΠ σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος ) 

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας) 

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

e-mail: poseepea@yahoo.gr 

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr 

Α.Π.:52 

Αθήνα, 29.10.2023 

Προς: 

Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ  

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ  

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΕΒΠ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, 

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του ΕΕΠ και ΕΒΠ . Στα πλαίσια της καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στο εργασιακό  τους περιβάλλον και την καταγραφή γενικών δυσκολιών και νέων διεκδικήσεων καλούμε  όλους/όλες τους/τις συναδέλφους μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( ΕΒΠ ), μόνιμους και  αναπληρωτές, που εργάζονται στις ΣΜΕΑΕ και τις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης που είναι οικονομικά ταχτοποιημένοι στους τοπικούς συλλόγους , σε διαδικτυακή  συνάντηση εργασίας μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, τη Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00- 12:00. 

Τα μέλη που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να μας στείλουν στο email της  ομοσπονδίας ( poseepea@yahoo.gr ) το ονοματεπώνυμο τους και σε ποιον τοπικό σύλλογο  ανήκουν . 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023. 

Ο σύνδεσμος θα σταλεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α.)
Γεωργίου Παπανδρέου 1, Τ.Κ.: 84100, Ερμούπολη, Σύρο

seepeana@gmail.comΣύρος, 18/10/2023

Αρ. Πρωτ.: 26


Ανάμεσα σ’ έναν ψηλό, συμπαγή τοίχο και σ’ ένα αυγό που σπάει πάνω του, θα είμαι πάντα από την πλευρά του αυγού. …

Ποιο είναι το νόημα αυτής της μεταφοράς; μερικές φορές είναι απλό και καθαρό. Οι άνθρωποι που βάζουν βόμβες και τα τανκς και οι ρουκέτες και οι οβίδες λευκού φωσφόρου είναι αυτός ο ψηλός, συμπαγής τοίχος. Τα αυγά είναι οι άοπλοι πολίτες που συντρίβονται και καίγονται και πυροβολούνται από τα παραπάνω. Υπάρχει όμως και ένα βαθύτερο νόημα. Καθένας από μας, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, είναι ένα αυγό. Καθένας από μας είναι μια μοναδική, αναντικατάστατη ψυχή, κλεισμένη σε ένα εύθραυστο καβούκι. Και καθένας από μας, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ψηλό, συμπαγή τοίχο. Ο τοίχος έχει ένα όνομα: είναι το “Σύστημα”. Υποτίθεται ότι το Σύστημα μας προστατεύει, αλλά μερικές φορές αποκτά μια δική του ζωή και τότε αρχίζει να μας σκοτώνει και να μας βάζει να σκοτώνουμε άλλους – ψυχρά, αποτελεσματικά, συστηματικά.

Ένα πράγμα θέλω να σας πω σήμερα. Είμαστε όλοι ανθρώπινα όντα, άτομα όλων των εθνικοτήτων και των φυλών και των θρησκειών, εύθραυστα αυγά απέναντι σ’ έναν συμπαγή τοίχο που λέγεται Σύστημα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν έχουμε καμία ελπίδα να νικήσουμε. Ο τοίχος είναι πολύ ψηλός, πολύ δυνατός - και πολύ κρύος. Αν έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα, προέρχεται από την πίστη μας στη μοναδικότητα της δικής μας ψυχής και των ψυχών των άλλων, και από τη ζεστασιά που αισθανόμαστε όταν ενώνουμε τις ψυχές μας.”

Χαρούκι Μουρακάμι

(από το λόγο που εκφώνησε όταν του απονεμήθηκε

το λογοτεχνικό Βραβείο της Ιερουσαλήμ

23/2/2009*)
ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΣΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ
O Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 18/10/23, 18:30

Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων 2023-2024

 Για την ενημέρωση που αφορά την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων  παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. 

https://poseepea.blogspot.com/2023/10/2023-2024.html

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Νοσοκομείο Παίδων "Π & Α Κυριακού" Αθηνών: Πρόγραμμα της μετεκπαιδευτικής ημερίδας για την εκπαίδευση των σχολικών νοσηλευτών

 Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησής μας σας παραθέτουμε το πρόγραμμα της μετεκπαιδευτικής ημερίδας: "Η αντιμετώπιση των παιδιών και των εφήβων με σακχαρώση διαβήτη τύπου Ι στο σχολείο και ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή"


ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α’ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Β’ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΘΗΝΩΝ 

Επιστημονικά υπεύθυνες: 

Διαβητολογικό Κέντρο Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής:

Ανδριανή Βαζαίου, Διευθύντρια ΕΣΥ 

Διαβητολογικό Ιατρείο Β΄ Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής 

Κλινικής: Καθηγήτρια Κυριακή Καραβανάκη 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023  

9:00-14:00 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

“Η αντιμετώπιση των παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη

διαβήτη τύπου 1 στο σχολείο και ο ρόλος του σχολικού Νοσηλευτή». 

 9:00-9:10 Χαιρετισμοί. 

9:10-9:35 Καραβανακη Κυριακή: Πολλαπλές ενέσεις

ινσουλίνης και προβλήματα 

9:35-10:00 Τριανταφυλλίδου Αντιγόνη: Χρόνος εντός στόχου

10:00-10:25 Βαζαίου Ανδριανή: Αντλίες ινσουλίνης 

10:25-10:50 Χατζηψάλτη Μαρία: Υπογλυκαιμία-αντιμετώπιση

και πρόληψη 

10:50-11:15 Σάκου Ειρήνη: Ασθένεια και πρόληψη της

διαβητικής κετοξέωσης

11:15-11:40 Παλτόγλου Γεώργιος: Άσκηση και πρόληψη υπογλυκαιμίας 

11:40-11:50 Διάλειμμα 

 11:50-12:15 Ζέρβα Ουρανία: Διατροφή παιδιού με διαβήτη

και υπολογισμός ισοδυνάμων. 

 12:15-12:40 Πατούνη Κωνσταντίνα: Προβλήματα παιδιού

με διαβήτη στο δημοτικό 

 12:40-13:05 Κουρούση Ιωάννα: Προβλήματα εφήβου

με διαβήτη στο γυμνάσιο 

 13:05-13:30 Τζαβέλα Ελένη: Ψυχολογικά προβλήματα παιδιού 

με διαβήτη και οικογένειας. 

 13:30-13:55 Χατζόγλου Αθανασία: Τεχνική ενέσεων 

Ινσουλίνης, μετρητές σακχάρου 

 13:55-14:15 Βαζαίου Ανδριανή-Καραβανάκη Κυριακή: 

Συμπεράσματα-συζήτηση 

Ομιλητές: 

Καραβανακη Κυριακή, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού

Ιατρείου Β’Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού».

Βαζαίου Ανδριανή: Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου

Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού».

Παλτόγλου Γεώργιος, Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος, Ακαδημαϊκός

Υπότροφος, Διαβητολογικό Ιατρείο, Β’Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική,

Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού». 

Σάκου Ειρήνη, Παιδίατρος, Επικουρική Επιμελήτρια Παιδιατρικής

και  σακχαρώδη διαβήτη, Διαβητολογικό Ιατρείο,

Β’Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων

«Π&Α Κυριακού».

Τζαβέλα Ελένη, Ψυχολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Διαβητολογικό

Ιατρείο, Β’Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο

Παίδων «Π&Α Κυριακού».

Ζέρβα Ουρανία, Διατροφολόγος, Υπεύθυνη Διαιτολογικού Τμήματος

Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού». 

Πατούνη Κωνσταντίνα: Επικουρική Επιμελήτρια, Διαβητολογικό

Κέντρο, Α’Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων

«Π&Α Κυριακού».

Κουρούση Ιωάννα: Επικουρική Επιμελήτρια, Διαβητολογικό Κέντρο,

Α’Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού». Χατζηψάλτη Μαρία: Παιδίατρος-Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α’ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, Α’Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού». 

Τριανταφυλλίδου Αντιγόνη: Παιδίατρος-Διαβητολόγος,

Διευθύντρια Α’ ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, Α’Παιδιατρική Κλινική,

Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού». 

Χατζόγλου Αθανασία, Νοσηλεύτρια Διαβητολογικού Κέντρου,

Α’Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού».

Νοσοκομείο Παίδων "Π & Α Κυριακού" Αθηνών: Διοργάνωση ημερίδας για την εκπαίδευση των σχολικών νοσηλευτών που παρακολουθούν παιδιά και εφήβους με σακχαρώση διαβήτη τύπο 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

« ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ » 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Διαβητολογικό Κέντρο 

Α' Παιδιατρική Κλινική 

Προσωρινή Προϊσταμένη: Ανδριανή Βαζαίου 

Τηλέφωνα 2132009854 -6 και 2132009255 

Διαβητολογικό Ιατρείο, 

Β' Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική 

Νοσοκομειο Παίδων «Π&Α Κυριακού» 

Υπεύθυνη: Κυριακή Καραβανάκη

Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ

Τηλέφωνο: 2132009488

Προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Πρωτόκολλο

Του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Μαρούσι 15122

Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2023 

Θέμα: Διοργάνωση Ημερίδας για την εκπαίδευση των Σχολικών Νοσηλευτών που παρακολουθούν παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1» 

Αξιότιμε Κύριοι

Επ'ευκαιρία της πρόσφατης έναρξης του νέου Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και του διορισμού των νέων σχολικών Νοσηλευτών, προέκυψε έντονο ενδιαφέρον για την ενημέρωση και εκπαίδευση των Νοσηλευτών που είναι θα υπεύθυνοι για τα παιδιά και τους εφήβους σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 για θέματα που αφορούν στον διαβήτη, καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που προκύπτουν για την αντιμετώπιση και υποστήριξη των ασθενών αυτών στο σχολείο, ιδιαίτερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Συνεπώς αποφασίσαμε για την καλύτερη ενημέρωση των Σχολικών Νοσηλευτών να διοργανώσουμε μία Ημερίδα με θέμα

Η αντιμετώπιση των παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στο σχολείο και ο ρόλος του σχολικού Νοσηλευτή»

Η ημερίδα αυτή θα γίνει το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού» μεταξύ 9:00-14:00. Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν

Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν ομιλητές από τα στελέχη του Διαβητολογικού Κέντρου της Α'Παιδιατρικής Κλινικής και του Διαβητολογικού Ιατρείου της Β' Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού». Το πρόγραμμα της εκδήλωσης αυτής θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο άμεσα. Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της εκδήλωσης και με φυσική παρουσία των Σχολικών Νοσηλευτών, αλλά και με διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω Zoom των ενδιαφερομένων Νοσηλευτών από την επαρχία που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα τους σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης. Επίσης παρακαλούμε να διαβιβάσετε την πρόσκληση για τη διοργάνωση της ανωτέρω Ημερίδας και το πρόγραμμά της σε όλα τα σχολεία της επικράτειας ώστε να ενημερωθούν οι Σχολικοί Νοσηλευτές. Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων

Με εκτίμηση

BIH KAINIKH 

AZALDY TEENYINAH ANAPIANH 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΡΙΑ - ΥΠ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜ. Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1998 1 34025503744 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 47915 Ανδριανή Βαζαίου

Παιδίατρος, Διαβητολόγος

Διευθύντρια ΕΣΥ

KYPIAKH KAPABANAKH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου 

Α' Παιδιατρικής Κλινικής 

Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού»

Rkapabarány 

Β ́ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘ. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

Κυριακή Καραβανάκη 

Παιδίατρος-Διαβητολόγος 

Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Υπεύθυνη του Διαβητολογικού 

Ιατρείου της Β' Παιδιατρικής 

Πανεπιστημιακής Κλινικής 

Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού» 


ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )  (Σερ...