Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Διόρθωση προηγούμενης ανακοίνωσης ενόψει των εκλογών ΠΥΣΕΕΠ /ΚΥΣΕΕΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Ο Δαίμων του πληκτρολογίου χτύπησε τα τηλέφωνα επικοινωνίας της προηγούμενης ανάρτησης μας  ενόψει των εκλογών ΠΥΣΕΕΠ /ΚΥΣΕΕΠ, της 7ης Νοεμβρίου 2018, και έτσι η αντίστοιχη πρόταση ανακοινοποιείται ως εξης:

Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6972198166 Πόπη Κοντοφάκα και 6993673176 Άννα Λαφτσή, για περαιτέρω διευκρινήσεις

Ευχαριστούμε. 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΕΕΠΕΑΝΑ

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Εκλογές για την ανάδειξη Αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.Συνάδελφοι/ες,
σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των Αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π).
Τις επόμενες μέρες θα παραλάβετε τα σχετικά ψηφοδέλτια στις δομές σας, ώστε να ψηφίσετε επιστολικά. Προκειμένου να καταμετρηθούν ως έγκυρα, θα πρέπει να παραληφθούν από την εφορευτική επιτροπή μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου. Επομένως, μπορείτε να ψηφίσετε μόλις παραλάβετε τα ψηφοδέλτια και να τα αποστείλετε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή courier στην Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου με την ένδειξη για τις εκλογές Π.Υ.Σ.Ε.ΕΠ. – Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 
Τα ψηφοδέλτια και ο φάκελος για το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι λευκά και του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. πράσινα, μπορείτε να βάλετε έως δύο σταυρούς για κάθε ψηφοδέλτιο και στη συνέχεια να τοποθετήσετε τους δύο αυτούς φακέλους σε ένα τρίτο και να τον αποστείλετε. Για την διευκόλυνσή σας έχετε και την δυνατότητα για ομαδική αποστολή εφόσον υπάρχουν συνάδελφοι που μπορούν να το αναλάβουν. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6372198166 Πόπη Κοντοφάκα και 6993673176 Άννα Λαφτσή, για περαιτέρω διευκρινήσεις. 
Οι συνάδελφοι/ες που εργάζονται στη Σύρο καλούνται να ψηφίσουν στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου.
Θεωρούμε σημαντική την συμμετοχή σας για την ανάδειξη των Αιρετών εκπροσώπων μας.


Για την προσωρινή διοικούσα επιτροπή

Η πρόεδρος Ο Γραμματέας

Πόπη Κοντοφάκα Κώστας Γεροδιάκομος

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του ΣΕΕΠΕΑΝΑ μαζί με την αιρετή του ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου Αγγελική Τζάλλα πραγματοποίησε συνάντηση με τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Βασίλη Καραγιάννη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Μόνιμοι Διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ
  1. Ζητήθηκε ενημέρωση από τον περιφερειακό διευθυντή σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των μόνιμων διορισμών στο Νότιο Αιγαίο και συνολικότερα.
  2. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα να πιέσει τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη της εκπαίδευσης διεκδικώντας αυξημένο ποσοστό διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ συνολικά αλλά και ειδικότερα για το Νότιο Αιγαίο. Τονίστηκε ότι δεν έχουν γίνει διορισμοί στις ειδικότητές μας μετά το 2005, ενώ οι διαρκώς αυξανόμενες και παγιωμένες πλέον ανάγκες σε ΕΕΠ και ΕΒΠ στην ειδική αγωγή καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από αναπληρωτές στην περιοχή μας.
  3. Σχετικά με αυτό συζητήθηκε ότι στα περισσότερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και λόγω ελλιπούς ή ανύπαρκτης στελέχωσης άλλων δομών και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, ψυχικής υγείας ή αποκατάστασης, οι ανάγκες υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογένειών τους καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από τις ειδικότητες των κλάδων μας που στελεχώνουν τις δομές ΕΑΕ
  4. Επισημάνθηκε επίσης ότι στο Νότιο Αιγαίο υπάρχουν ελάχιστες οργανικές θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ, παρά το μεγάλο πλέον αριθμό δομών ΕΑΕ στην περιφέρεια. Θα πρέπει να αποτελέσει λοιπόν προτεραιότητα πριν τη διαδικασία διορισμών η δημιουργία οργανικών θέσεων σε όλες τις σχολικές μονάδες και δομές.
  5. Τέλος, τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί ένα σχήμα πρόσληψης που θα επιτρέψει να αξιοποιηθεί από τις δομές ειδικής αγωγής η παρουσία, η μακροχρόνια προϋπηρεσία, η πλούσια εμπειρία, η γνώση και η διάθεση προσφοράς όλων αυτών των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες ανάγκες εδώ και πολλά χρόνια αναπληρώνοντας τον εαυτό τους.
Ως προς το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων ο περιφερειακός διευθυντής δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες αλλά μετέφερε ότι γνωρίζει πως οι διορισμοί προβλέπονται για το επόμενο σχολικό έτος. Συντάχθηκε με τα υπόλοιπα αιτήματα του συλλόγου και ζήτησε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και συνεργασία σχετικά με τα θέματα που αναδείχθηκαν.
Σε σχέση με το Νότιο Αιγαίο ο κος Καραγιάννης πρόσθεσε ότι, κατά τη γνώμη του, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί με κάποιον τρόπο ταυτόχρονα με τη μονιμοποίηση των ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις δομές ΕΑΕ και η μακροπρόθεσμη παρουσία τους σε αυτές με κάποια δέσμευση παραμονής στα νησιά. Κι αυτό γιατί στους τελευταίους μόνιμους διορισμούς το 2003 και 2005, ενώ στελεχώθηκαν δομές στις νησιωτικές περιοχές, σχεδόν άμεσα άδειασαν.

Το θέμα της μετακίνησης των αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας

Επισημάνθηκε στον περιφερειακό διευθυντή ότι είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθούν έκγαιρα κάποια μέτρα με μόνιμη ισχύ, ώστε οι αναπληρωτές να μην βρεθούν ξανά στη δεινή θέση να πρέπει να μετακινηθούν από νησί σε νησί για να αναλάβουν υπηρεσία.
Η πρόταση του συλλόγου μας ήταν να γίνει συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ΕΣΠΑ προκειμένου να γίνει τροποποίηση του οδηγού υλοποίησης των προγραμμάτων με ειδική ρύθμιση για τις νησιωτικές περιοχές. Ο κος Καραγιάννης μετέφερε ότι προς την ίδια κατεύθυνση πρόκειται να κινηθούν και οι χειρισμοί της ΠΔΕ σε σχέση με το θέμα και ζήτησε συνεργασία του συλλόγου για να υπάρξει κοινή γραμμή διεκδίκησης.

Η διαδικασία ανάδειξης των λειτουργικών κενών για τις ειδικότητες ΕΕΠ και ΕΒΠ

Επισημάνθηκε τέλος η σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος προσδιορισμού των λειτουργικών κενών για το ΕΕΠ και ΕΒΠ σε όλες τις δομές ΕΑΕ, εξαιτίας κυρίως της απουσίας οργανικών θέσεων αλλά και σαφών κριτηρίων για την τοποθέτηση των ειδικοτήτων μας. Στην πράξη παρουσιάζονται λειτουργικά κενά που συχνά υπαγορεύονται από την συνεχώς μεταβαλλόμενη και υποκειμενική αντίληψη κάθε διευθυντή ή προϊσταμένου για το ποιες είναι οι ανάγκες της υπηρεσίας της οποίας την ευθύνη έχει. Η κατάσταση επιδεινώνεται, όταν ζητείται από τους διευθυντές και προϊσταμένους να κάνουν ιεράρχηση των κενών, με δεδομένο ότι οι πιστώσεις είναι πάντα λιγότερες από τις ανάγκες.

Η πρώτη αυτή επίσημη συνάντηση με τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης έγινε σε κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του ΣΕΕΠΕΑΝΑ

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη κενών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ


Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου με θέματα:
1. την κάλυψη θέσεων ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΕΠΑΛ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
2. την κάλυψη θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ οι οποίες έμειναν κενές μετά την πρώτη φάση τοποθετήσεων, λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου και οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης. Οι τοποθετήσεις θα γίνουν την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Το προσωρινό Δ.Σ του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη νέας απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης - Νέα Δήλωση

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )  (Σερ...