Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Συνέχιση Απεργίας-Αποχής από την Ατομική Αξιολόγηση

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr  

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr  

Α.Π.:26

Ημερομηνία: Αθήνα, 31/03/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θέμα: Συνέχιση Απεργίας – Αποχής από την Ατομική Αξιολόγηση 

Στη χθεσινή Ολομέλεια των Προέδρων που έγινε το Σάββατο 30.03.2024 αποφασίστηκε η  συνέχιση της Απεργίας – Αποχής από την ατομική αξιολόγηση και των 3ωρων στάσεων εργασίας  για το μήνα Απρίλη !

Η Απεργία της Ομοσπονδίας δεν έχει κριθεί παράνομη και στα πλαίσια αυτά καλούνται οι  συνάδελφοι να συνεχίσουν να καταθέτουν το κείμενο της Ομοσπονδίας μας όπως έκαναν μέχρι  τώρα. Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε επαγρύπνηση και μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες, ΔΟΕ και  ΟΛΜΕ, θα καλέσει και σε περαιτέρω δράσεις προκειμένου να ανατραπούν οι Νόμοι της  αξιολόγησης.

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο  προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις  διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση  9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την  αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού  Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την  ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου,  κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.). 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Κήρυξη τρίωρων στάσεων εργασίας

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr  

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr  

Α.Π.:25

Ημερομηνία: Αθήνα, 31/03/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα 01.04.2024 μέχρι και την Τρίτη 30.04.2024 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Δελτίο Τύπου της Ολομέλειας των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων-μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr  

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr  

Α.Π.:24

Ημερομηνία: Αθήνα, 31/03/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Θέμα : «Δελτίο Τύπου της Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών  συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α Ολομέλεια των Προέδρων των  Περιφερειακών συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α»

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια των προέδρων  των Περιφερειακών Συλλόγων σε θετικό κλίμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα  παρακάτω θέματα. 

Αρχικά συζητήθηκε το θέμα της Ατομικής Αξιολόγησης των συναδέλφων. Μετά από  διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η  συνέχιση της Απεργίας – Αποχής από την ατομική Αξιολόγηση και στην συνέχιση των 3ωρων  στάσεων εργασίας .

Καλούμε όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να συνεχίσουν την αποχή –απεργία και να μην  φοβούνται . Η αποχή – απεργία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι σε ισχύ καθώς δεν μας έχει γίνει καμία  προσφυγή προς εμάς και το έντυπο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι σε ισχύ.

Στη συνέχεια, συζητήθηκε το ζήτημα των εισφορών των μονίμων υπαλλήλων ΕΕΠ και ΕΒΠ  προς τους Συλλόγους όπου έγινε η ενημέρωση πως κάθε σύλλογος θα πρέπει να το συζητήσει και  να πάρει απόφαση μέσα από τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσει για το συγκεκριμένο θέμα και ότι είναι πολύ σημαντικό να το υλοποιήσουν όλοι οι σύλλογοι .

Επίσης συζητήθηκε το θέμα των συνδρομών των συλλογών προς την ομοσπονδία , όπου  όλοι οι σύλλογοι θα προχωρήσουν στην κατάθεση των εισφορών τους μετά από την  πραγματοποίηση των εκλογών τους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι άμεσα θα πρέπει να δημιουργηθούν προτάσεις από τα τους  τοπικούς συλλόγους για να κατατεθούν στο Υπουργείο για την βελτίωση της λειτουργίας των  ΚΕΔΑΣΥ και γενικότερα της Ειδικής Αγωγής καθώς είμαστε σε αναμονή μεγάλων αλλαγών από το  Υπουργείο Παιδείας. 

 Όλοι μαζί συνεχίζουμε ! 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των 

Περιφερειακών συλλόγων -

μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έκτακτο Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ν.Α.)

Γεωργίου Παπανδρέου 1, Τ.Κ.: 84100, Ερμούπολη, Σύρος

seepeana@gmail.com

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

   Σήμερα, Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε εκτάκτως εν όψει της σύγκλησης της Ολομέλειας των Προέδρων των Περιφερειακών Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024.

    Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου τάχτηκαν ομόφωνα υπέρ της συνέχισης της απεργίας- αποχής από την ατομική αξιολόγηση από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α..

  Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι μετά την ολοκλήρωση της Ολομέλειας των Προέδρων-Μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα υπάρξει νέο δελτίο τύπου με περιεχόμενο που θα αφορά τα θέματα που συζητήθηκαν.

 

 

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Απόφαση για τη μη συνέχιση της απεργίας - αποχής από την ατομική αξιολόγηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

Α.Π.: 23

Αθήνα, 24.03.2024

Προς:

Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέμα: Απόφαση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την μη συνέχιση της Απεργίας –Απόχής από την ατομική Αξιολόγηση

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ μετά από την συνεδρίαση που είχε στις 22/03/2024, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην συνεχίσει την Απεργία –Αποχή από την ατομική αξιολόγηση και να μην επαναπροκηρύξει αυτή την στιγμή νέες 3ωρες στάσεις εργασίας για τον μήνα Απρίλη .

Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε μετά από τις εκδικάσεις που έγιναν και κριθήκαν παράνομές οι απεργίες – αποχές από το πρωτοδικείο τόσο για την ΑΔΕΔΥ όσο και για την ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ .

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και είναι έτοιμο για την υιοθέτηση οποιασδήποτε αγωνιστικής οδού κριθεί πρόσφορη και πάνω απ’ όλα ασφαλής για τα μέλη της, έτσι ώστε να σταματήσει η εφαρμογή της «αξιολόγησης» των νόμων 4692/20 και 4823/21 και να οδηγηθεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε αυτό, που όφειλε να έχει ήδη πράξει, την πραγματοποίηση ενός ουσιαστικού διαλόγου. 

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις κατά των ιδιωτικών Πανεπιστημίων την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr


Α.Π.:20

Αθήνα,06.03.2024

Προς: Περιφερικούς συλλόγους

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέμα: Κήρυξη 3ωρής στάσης εργασίας για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει στάση εργασίας την Παρασκευή, 08 Μαρτίου, ώρα 08:00 - 11.00 συμπληρωματικά στην απόφαση της ΑΔΕΔΥ για στάση εργασίας από 11:00πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πανελλαδικό συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων, εργαζομένων και μαθητών με κοινό αίτημα την απόσυρση του αντιδραστικού νομοσχεδίου που ψηφίζεται την ίδια ημέρα διαλύοντας περαιτέρω ότι έχει απομείνει από την δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.

Στηρίζουμε τα αιτήματα των Φοιτητικών Συλλόγων και όλων των φορέων της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας , γιατί η παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού.

Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια! Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο.

Όχι στην παράκαμψη και την αναθεώρηση του άρθρου 16.

Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους και όλες.

Συγκέντρωση στις 12:00 στα Προπύλαια στο πανελλαδικό συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων, εργαζομένων και μαθητών.


 

Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κάλεσμα όλων των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

Α.Π.:15

Αθήνα,27.02.2024

Προς: Τον Υπουργό ΥΠΑΙΘΑ κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Την Υφυπουργό ΥΠΑΙΘΑ κ. Ζέττα Μακρή

Τον Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Α κ. Ιωάννη Κατσαρό

Τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Ιωάννη Μπουσδούνη

Κοιν : Κοινοβουλευτικά Κόμματα

Βουλευτές

Θέμα: Να προστεθεί στο νομοσχέδιο για τα μη Κρατικά Πανεπιστήμια και την Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, σχετική τροπολογία για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και καλεί όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ σε παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε στο νομοσχέδιο για τα μη Κρατικά Πανεπιστήμια και την Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου την άμεση συμπερίληψη των 1550 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές  Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑ Ε), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.

Στην Αιτιολογική Έκθεση του ν/σ για τα Πανεπιστήμια υπάρχει η αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Παιδείας για την αναγκαιότητα σύστασης των νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και ειδικότερα στο άρθρο 178, «Επιτυγχάνεται η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και η αναβάθμιση της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( Ε.Α.Ε.)», όπου μέχρι και σήμερα δεν έχουν προστεθεί οι νέες οργανικές του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Μέχρι και σήμερα έχουμε σχεδόν 9000 προσλήψεις αναπληρωτών μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ όπου οι οργανικές θέσεις των Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών,Σχολικών Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών, Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων και του Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού είναι ελάχιστες έως και μηδενικές.

Στη σημερινή εποχή που μιλάμε όλοι μας για συμπερίληψη και πρώιμη παρέμβαση δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει σταθερό προσωπικό στα σχολεία Ειδικής Αγωγής.

Δεν υπάρχει χρόνος για καμία άλλη καθυστέρηση, οι μαθητές των Ειδικών Σχολείων και οι γονείς τους θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους!

Η  Ειδική Αγωγή δεν έχει χρώματα, θα πρέπει να δείξετε έμπρακτα την ευαισθησία σας και την υποστήριξη σας στα ειδικά σχολεία, στους μαθητές και στους γονείς έτσι ώστε να έχουν σταθερό και μόνιμο προσωπικό .

Ζητάμε άμεσα να κατατεθεί τροπολογία με τη σχετική διάταξη για τη σύσταση των νέων οργανικών θέσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ !

Ακόμα το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλεί όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ σε παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας και κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 14.00 για το πρωινό πρόγραμμα και επιπλέον στάση εργασίας για την κάλυψη του ΕΕΠ και ΕΒΠ για το απογευματινό (13.15 – 17.00) για τη συμμετοχή των συναδέλφων.

Καλούμε και τους τοπικούς συλλόγους( ΣΕΕΠΕΑ ) αντίστοιχα να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές διευθύνσεις.

Ο εμπαιγμός θα πρέπει να τελειώσει !

Δυναμικά και μαζικά για ότι μας αξίζει!ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη νέας απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης - Νέα Δήλωση

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος )  (Σερ...