Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

Εκλογές αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2022

                               Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες , 
τα μέλη  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που υπηρετούν στο Νότιο Αιγαίο και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες στις εκλογές αιρετών του ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου, καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους, με μια αίτηση στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ και στο mail poseepeaATyahoo.gr , λόγω μη λειτουργίας του τοπικού συλλόγου. 
Η αποστολή των αιτήσεων υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να υπάρχει χρόνος να διαβιβαστούν στη ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου.

Υπενθυμίζεται οτι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.350/97/122008/E3 Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5181/06-10-2022, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. θα διεξαχθούν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και θα είναι αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ»).


Κωνσταντίνος Γεροδιάκομος
ΠΕ30-Κοινωνικός Λειτουργός

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )  (Σερ...