Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη νέας απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης - Νέα Δήλωση

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος ) 

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας) 

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

e-mail: poseepea@yahoo.gr 

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr 

Α.Π.: 42 

Αθήνα, 21.05.2024 

Προς: 

Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ  

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ


Θέμα: Κήρυξη νέας Απεργίας- Αποχής από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης- Νέα Δήλωση  

Μετά από απόφαση της Ολομέλειας των Πρόεδρων που πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή  19 Μαΐου 2024, το Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε σήμερα 21/05/2024 νέο εξώδικο  απεργίας αποχής από την ατομική αξιολόγηση του ΕΕΠ και ΕΒΠ. 

Για να συμμετέχουμε στην νέα απεργία αποχή υπογράφουμε την σχετική δήλωση  (ακολουθεί στο τέλος του εγγράφου) και την καταθέτουμε στο πρωτόκολλο του σχολείου. 

Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ και οι προκηρυγμένες στάσεις εργασίας από τη  ΠΟΣΕΕΠΕΑ. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ μέλη των συλλόγων διδασκόντων και  όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στη διαδικασία της  αξιολόγησης («αξιολογητές» και «αξιολογούμενους») να δηλώσουν τη συμμετοχή  τους στην απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  

Υπογράφουμε το έντυπο – δήλωση για την συμμετοχή μας στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση και το πρωτοκολλούμε στο/στα σχολείο/σχολεία ή  ΚΕΔΑΣΥ που εργαζόμαστε. Η απεργία- αποχή είναι νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη  ενέργεια αρκεί να πρωτοκολλείται στο σχολείο. Η αποχή των εκπαιδευτικών-μελών ΕΕΠ ΕΒΠ από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως  αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια και συνιστά απολύτως νόμιμη, 

συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή  απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.  Δεν κανονίζουμε κανένα ραντεβού με τον/την αξιολογητή/ αξιολογήτρια, ούτε  και ανεβάζουμε στοιχεία μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 


Προχωράμε σε 3ωρη στάση εργασίας, -αν χρειαστεί-, για τη μη συμμετοχή σε  ραντεβού αξιολόγησης. Συμμετέχουμε όλοι στις στάσεις εργασίας προκειμένου να  είναι καλυμμένοι όλοι/όλες οι συνάδελφοι από κάθε διαδικασία της ατομικής  αξιολόγησης που προβλέπεται εντός διδακτικού ωραρίου. 

Υλοποιούμε την απόφαση για στάση εργασίας όταν ο αξιολογητής ορίσει τις  παρακολουθήσεις. 

Επικοινωνούμε με τους τοπικούς ΣΕΕΠΕΑ για τη συμμετοχή μας στην απεργία αποχή για να είναι ενήμεροι και για υποστήριξη των συναδέλφων. 

 Η απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους  συναδέλφους από όλα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική  αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της  Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης. 

Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της Αξιολόγησης!
ΔΗΛΩΣΗ 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει  προκηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ από τις 21.5.2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται  με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 και  ρυθμίστηκαν περαιτέρω με την ΥΑ 9950/ΓΔ5 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων  σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού  Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία  διενέργειάς της» (Φ.Ε.Κ. Β 388/27-1-2023), καθώς και των διατάξεων των  εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με  όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις  με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης  αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.) 

  ΕΕΠ - ΕΒΠ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)  (Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )  (Σερ...