Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Έντυπο - Δήλωση για τη συμμετοχή στην απεργία - αποχή από την ατομική αξιολόγηση

                                                                    ΔΗΛΩΣΗ


Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 "Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειας της" και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης, κ.τ.λ.).


                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι τοποθετήσεις των αντιπροσώπων του ΣΕΕΠΕΑ Νοτίου Αιγαίου στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

  Θεωρούμε σημαντικό, στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, να αναδείξουμε κάποια ζητήματα που είναι κεντρικής σημασίας σε σχέση με την ποιότη...